30/09/2021 10:58:59 680 lượt xem

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

 

Nội dung văn bản

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021

Số hiệu văn bản

1704/BC-SGDĐT

Ngày ban hành

30/9/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 60
Lượt truy cập hôm nay: 5.857
Lượt truy cập tháng 7: 5.857
Lượt truy cập năm 2022: 247.241
Tổng số lượng truy cập: 247.241