27/04/2022 08:44:49 238 lượt xem

Đảng ủy Sở GDĐT tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Kế hoạch số 105-KH/ĐU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GDĐT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2022.

Sáng ngày 26/4/2022, Đảng ủy Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí TS. Đào Khắc Trung - Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Khu vực II - Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo viên của Hội nghị; đồng chí TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Đỗ Hà Thế Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở GDĐT; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Khắc Trung đã triển khai một số nội dung cơ bản, cốt lõi có liên quan đến nội dung của Chuyên đề năm 2022 như: Nhận thức chung về tính tiền phong, gương mẫu theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng trong sáng, về bản lĩnh chính trị, về nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hiện nay. Đồng chí cũng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề thuộc lĩnh vực GDĐT và liên hệ với thực tiễn tình hình công tác của ngành Giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

TS. Đào Khắc Trung - Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Khu vực II - Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo viên của Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của đồng chí Đào Khắc Trung đã dành cho Sở GDĐT tỉnh Bình Dương. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT cũng đã yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân thực hiện Chuyên đề năm 2022; đồng thời, việc đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2022 cần phải xác định rõ 03 nội dung theo Kế hoạch số 105-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GDĐT gồm: (1) Học tập (bám sát các nội dung của Chuyên đề năm 2022); (2) Làm theo (gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao); (3) Thực hiện trách nhiệm nêu gương (gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và quy chuẩn đạo đức của cơ quan, đơn vị)./.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GDĐT gửi lời cảm ơn những tình cảm quý báu của đồng chí Đào Khắc Trung đã dành cho Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

Một số hình ảnh Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

(Ngọc An, Văn Tân - Sở GDĐT)

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 67
Lượt truy cập hôm nay: 2.078
Lượt truy cập tháng 05: 211.863
Lượt truy cập năm 2022: 860.478
Tổng số lượng truy cập: 1.681.190