14/05/2022 11:59:10 869 lượt xem

Lịch làm việc tuần 20 từ ngày 16/5/2022 đến ngày 25/5/2022

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Từ ngày: 16/5/2022 đến ngày: 22/5/2022)

----------------------------------

Thứ Hai 16/5/2022

Sáng:

1 - 8 giờ, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp tại Tỉnh ủy (theo chương trình riêng)

* Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

2 - 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự nghe báo cáo và cho ý kiến các nội dung: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên đến năm 2040.

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

3 - 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự công bố Quyết định Đoàn thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 783/QĐ-SGDĐT ngày 06/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát.

 

4 - 8 giờ 30, Ủy nhiện Đ/c Trương Hải Thanh (Chánh Văn phòng) dự sinh hoạt “Ngày Pháp luật” Giới thiệu: Luật Thư viện (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Toàn thể công chức, viên chức Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

5 - 8 giờ, Ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Đoàn kiểm tra CSVC chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và tốt nghiệp THPT 2022.

Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 778/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Địa điểm: Các Hội đồng thi, Điểm thi theo Quyết định 779/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

 

6 - 7 giờ 30, Ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính.

Chiều:

1 - 13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

2 - 14 giờ, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung, Nguyễn Văn Phong hội ý Ban Giám đốc Sở.

* Địa điểm: Phòng họp - Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Thứ Ba 17/5/2022

Sáng:

1 - 7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị chuyên đề “Người cán bộ quản lý trong thời kỳ chuyển đổi số” (theo Kế hoạch số 988/KH-SGDĐT ngày 11/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT).

* Mời dự: Toàn thể công chức, viên chức Sở; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 989/SGDĐT-TCCB ngày 11/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (B11, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

 

 2 - 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Thông báo số 45/TB-HBT ngày 09/5/2022 của Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương).

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (B11, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

 

3 - 7 giờ 30, Ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

Thứ Tư 18/5/2022

Sáng:

1 - 8 giờ, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo Công văn số 741-CV/TU ngày 13/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

2 - 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy tại các trường THPT, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 28/2/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

 

3 - 8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

4 - 8 giờ, Ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát.

Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 793/QĐ-SGDĐT ngày 10/52022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát.

 

5 - 8 giờ, Ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát.

Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 783/QĐ-SGDĐT ngày 06/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát.

 

6 - 8 giờ, Ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Đoàn kiểm tra CSVC chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và tốt nghiệp THPT 2022.

Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 778/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Địa điểm: Các Hội đồng thi, Điểm thi theo Quyết định 779/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

 

7 - 7 giờ 30, Ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1 - 13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị tập huấn Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* Mời dự: Đ/c Nguyễn Trần Thạnh (CV Văn phòng Sở).

* Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh (Số 681, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

 

2 - 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học của học sinh theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021.

Mời dự: Các thành viên theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh.

Địa điểm: Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương.

 

Thứ Năm 19/5/2022

Sáng:

1 - 7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

* Địa điểm: Trường Tiểu học An Thạnh (đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Thạnh, Thuận An).

 

2 -  10 giờ, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp về trung tâm Cambridge.

* Mời dự: Giám đốc Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Thanh Phượng (TP P.GDĐT TP TDM), đ/c Hoàng Thị Thanh Thúy (PGĐ TT GDTX-BDNV tỉnh), đ/c Linh, Mỹ Hiền (Tổ Đề án Ngoại ngữ).

* Địa điểm: Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh cơ sở 2 (đường 30/4, phường Phú Thọ, TP TDM)

 

3 - 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bình Dương (theo Giấy mời số 14/GM-CAT ngày 11/5/2022 của Công an tỉnh Bình Dương).

* Mời dự: Đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB).

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Bình Dương (Tầng 4, khu A).

 

4 - 8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ công nhận Trường Mầm non Hoa Cúc 9 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

* Mời dự: Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Cúc 9 (phường Bình Hoà, Thuận An).

 

5 - 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy tại các trường THPT, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 28/2/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

 

6 - 8 giờ, Ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát.

Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 783/QĐ-SGDĐT ngày 06/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát.

 

7 -  8 giờ, Ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự thống nhất với Sở Công thương về việc kiểm tra định kỳ các thiết bị công trình điện tại Sở GDĐT cũ.

Địa điểm: Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP TDM.

 

8 - 9 giờ, Ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Đoàn kiểm tra CSVC chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và tốt nghiệp THPT 2022.

Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 778/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Địa điểm: Các Hội đồng thi, Điểm thi theo Quyết định 779/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

 

9 - 7 giờ 30, Ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1 - 14 giờ, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Tuyên giáo Trung ương sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

2 - 15 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện vinh danh Top 7 ICF (Top7 Intelligent Communities of the Year)

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Thứ Sáu 20/5/2022

Sáng:

1 - 7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Hội thảo Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Sức bật của nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bình Dương.

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (B11, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

 

2 - 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy tại các trường THPT, Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 28/2/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

 

3 - 8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành giáo dục mầm non tư thục thành phố Dĩ An.

 * Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 704/QĐ-SGDĐT ngày 05/4/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

 

4 - 10 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra Đánh giá ngoài công nhận chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Mầm non Hoa Hồng 3.

* Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 247/QĐ-SGDĐT ngày 18/02/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Hồng 3, thành phố Dĩ An.

 

5 - 8 giờ 30, Ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận dự họp thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung 1-5000 Khu công nghiệp VSIP 3.

 * Địa điểm: Phòng họp B Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (Tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

6 - 8 giờ, Ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát.

Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 783/QĐ-SGDĐT ngày 06/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Địa điểm: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Bến Cát.

 

7 - 8 giờ, Ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Đoàn kiểm tra CSVC chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và tốt nghiệp THPT 2022.

Mời dự: Các thành viên có tên trong Quyết định số 778/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

Địa điểm: Các Hội đồng thi, Điểm thi theo Quyết định 779/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2022 của Giám đốc Sở GDĐT.

 

8 - 7 giờ 30, Ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 9, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1 - 14 giờ, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về tổng kết các nội dung hợp tác giai đoạn 2021-2022.

* Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

2 - 14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị giao ban an ninh, chính trị, tư tưởng và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 quý I năm 2022.

* Địa điểm: Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tầng 19, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

3 - 13 giờ 30, Ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận dự họp triển khai Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về Chương trình Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

* Địa điểm: Phòng họp B Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (Tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Bình Dương, ngày 14 tháng 5 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Trương Hải Thanh

 

Tệp đính kèm: Lịch làm việc tuần 20

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 67
Lượt truy cập hôm nay: 1.932
Lượt truy cập tháng 05: 211.863
Lượt truy cập năm 2022: 860.478
Tổng số lượng truy cập: 1.681.190