19/05/2022 00:00:00 275 lượt xem

Nghị quyết của ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

Nghị quyết của ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Số hiệu văn bản

05-NQ/TU

Ngày ban hành

19/5/2022

Cơ quan ban hành

Tỉnh Ủy Bình Dương

Người ký văn bản

Bí thư Nguyễn Văn Lợi

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

 

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác