25/01/2022 00:00:00 157 lượt xem

Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030"

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030"

Số hiệu văn bản

131/QĐ-TTg

Ngày ban hành

25/01/2022

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Người ký văn bản

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác