06/09/2021 10:13:20 895 lượt xem

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2020-2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2020-2021

Số hiệu văn bản

1087/QĐ-SGDĐT

Ngày ban hành

06/9/2021

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 60
Lượt truy cập hôm nay: 5.699
Lượt truy cập tháng 7: 5.699
Lượt truy cập năm 2022: 247.241
Tổng số lượng truy cập: 247.241