21/06/2022 16:13:13 711 lượt xem

Thông báo về hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

Về hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023

Ngày 03/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 1221/TB-SGDĐT về tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023. Nội dung thông báo có quy định điều kiện đối với người dự tuyển, trong đó có nội dung “Hội đồng tuyển dụng chỉ xét tuyển đối với người dự tuyển đã được cấp Bằng tốt nghiệp (bằng chuyên môn, nghiệp vụ)”.

Căn cứ tình hình thực tế về công tác tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo như sau:

Chấp nhận cho người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ chuyên môn (được cấp giấy chứng nhận tạm thời hợp lệ trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp) theo đúng vị trí việc làm cần tuyển được đăng ký dự tuyển theo các điều kiện được quy định tại Thông báo số 1221/TB-SGDĐT ngày 03/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, với điều kiện thí sinh phải bổ sung bằng tốt nghiệp chính thức cho Hội đồng tuyển dụng trước ngày công bố kết quả tuyển dụng (trước 17 giờ 00 ngày 07/8/2022) qua địa chỉ thư điện tử tccb@sgdbinhduong.edu.vn. Sau thời điểm này, người dự tuyển không bổ sung được bằng tốt nghiệp theo quy định thì hồ sơ của người dự tuyển sẽ bị loại và Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả lại phí dự tuyển đã nộp.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến người đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023 được biết.

Tệp đính kèm.

Nội dung văn bản

Thông báo về hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023

Số hiệu văn bản

1335/ TB-SGDĐT

Ngày ban hành

21/6/2022

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 61
Lượt truy cập hôm nay: 5.820
Lượt truy cập tháng 7: 5.820
Lượt truy cập năm 2022: 247.241
Tổng số lượng truy cập: 247.241