29/04/2022 13:13:43 336 lượt xem

Tỉnh Bình Dương tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

        Chiều ngày 28/4/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ GDĐT cùng chủ trì Hội nghị. Tham dHội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Dương có đồng chí Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Nguyễn Kim Loan -  phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Huỳnh Đình - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh các trường đại học trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe các tham luận của đại diện các trường trung học phổ thông, trường đại học, đại diện đoàn viên sinh viên, đặc biệt là tham luận của GS.TS. Hoàng Chí Bảo – Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham luận của các đại biểu khẳng định, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa mang tính chiến lược, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tham luận đặc biệt nhấn mạnh định hướng giải pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 1895/QĐ-TTg để đạt được mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ về đức, trí, thể, mỹ là mục tiêu quan trọng của giáo dục Việt Nam. Trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, thế hệ trẻ càng cần được giáo dục toàn diện và phát triển nhân cách, có đạo đức, có ý thức, có trách nhiệm, có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc và trở thành những công dân Việt Nam tốt, công dân toàn cầu.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đặc biệt những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, có tính định hướng của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ phối hợp thật tốt với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của Quyết định số 1895/QĐ-TTg, nhằm đạt mục tiêu bồi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Ngày 28/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Quyết định 1501/QĐ-TTg đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp đặt ra trong Đề án đã khẳng định quyết tâm của ngành Giáo dục cùng các cơ quan bộ ngành Trung ương, các địa phương trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Với tinh thần dạy người phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, thường xuyên, liên tục. Ngày 11/11/2021, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt Quyết định số 1895/QĐ-TTg ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”. Chương trình là sự nối tiếp những thành quả của Đề án 1501, cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp bộ, ngành, các địa phương, các nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ là quyết định quan trọng nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

Tại tỉnh Bình Dương, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021, Sở GDĐT đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban nhân dân ban hành trong thời gian tới.

 https://moet.gov.vn/content/tintuc/PublishingImages/bgd-ngay-2804-6211.jpg?RenditionID=1

Quang cảnh hội nghị

(Ngọc An, Văn Tân - Sở GDĐT)

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 51
Lượt truy cập hôm nay: 2.014
Lượt truy cập tháng 05: 211.863
Lượt truy cập năm 2022: 860.478
Tổng số lượng truy cập: 1.681.190