07/06/2022 15:02:41 186 lượt xem

V/v điều động học sinh dự Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 2022

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

V/v điều động học sinh dự Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 2022

Số hiệu văn bản

1234/SGDĐT-GDTrHTX

Ngày ban hành

07/6/2022

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác