05/05/2022 15:58:48 93 lượt xem

V/v phối hợp triển khai hoạt động truyền thông chăm sóc SKSS/SKTD cho trường học 2022

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

V/v phối hợp triển khai hoạt động truyền thông chăm sóc SKSS/SKTD cho trường học 2022

Số hiệu văn bản

 935/SGDĐT-GDTrHTX

Ngày ban hành

 05/05/2022

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo

Người ký văn bản

 Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong

Tệp đính kèm

  Nội dung chi tiết văn bản

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 50
Lượt truy cập hôm nay: 2.150
Lượt truy cập tháng 05: 211.863
Lượt truy cập năm 2022: 860.478
Tổng số lượng truy cập: 1.681.190