22/06/2022 18:28:43 268 lượt xem

V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và học sinh lớp 6 đến lớp 12 trong trường học

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và học sinh lớp 6 đến lớp 12 trong các trường học 

Số hiệu văn bản

1348/ SGDĐT-GDTrHTX

Ngày ban hành

22/6/2022

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác