02/06/2022 16:07:48 366 lượt xem

V/v tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

V/v tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022

Số hiệu văn bản

1205/SGDĐT-GDTrHTX

Ngày ban hành

02/6/2022

Cơ quan ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác