29/04/2022 14:36:18 89 lượt xem

V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Số hiệu văn bản

  910/ SGDĐT-GDTrHTX

Ngày ban hành

  29/4/2022

Cơ quan ban hành

  Sở Giáo dục và Đào tạo

Người ký văn bản

  Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong

Tệp đính kèm

  Nội dung chi tiết văn bản

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 48
Lượt truy cập hôm nay: 1.950
Lượt truy cập tháng 05: 211.863
Lượt truy cập năm 2022: 860.478
Tổng số lượng truy cập: 1.681.190