24/02/2022 00:00:00 180 lượt xem

V/v triển khai QĐ số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của TTg Chính phủ về Đề án "Tăng cường Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GDĐT gđ 2022-2025, định hướng 2030".

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nội dung văn bản

V/v triển khai QĐ số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của TTg Chính phủ về Đề án "Tăng cường Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GDĐT gđ 2022-2025, định hướng 2030".

Số hiệu văn bản

817/UBND-VX 

Ngày ban hành

24/02/2022

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Bình Dương

Người ký văn bản

Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà

Tệp đính kèm

Nội dung chi tiết văn bản

 

Ý kiến đọc giả

Bình luận

Chưa có bình luận

Đang chờ phê duyệt

Hoạt động giáo dục

Xem bằng ngôn ngữ khác